Twój profil

Z poziomu własnego profilu możesz:


1. Zmienić awatar  

2. Wejść w ustawienia swojego nicka  

3. Wylogować się z aplikacji (po ponownym uruchomieniu będziesz musiał się zalogować na wybranym nicku)  

4. Zobaczyć listę znajomych i wrogów (lista pojawi się tylko dla nicka zarejestrowanego po tym, jak dodasz kogoś do znajomego / wroga)   

5. Zobaczyć listę ulubionych pokoi (lista pojawi się tylko dla nicka zarejestrowanego po tym, jak dodasz jakiś pokój do ulubionych)  

6. Zobaczyć listę wszystkich pokoi z podziałem na kategorie  

7. Wejść w ustawienia aplikacji  

8. Zgłosić uwagi dotyczące aplikacji  

9. Wyjść z aplikacji (jeśli logujesz się na nicku niezarejestrowanym, po ponownym uruchomieniu, nie będziesz musiał podawać loginu i hasła)