Jak zrobić screen

Aby zrobić Print Screen, na klawiaturze należy nacisnąć klawisz Print Screen lub PrtScn (w prawym-górnym rogu). Po naciśnieciu klawisza, należy otworzyć jakiś program graficzny (np. Paint), ale może też to być np. Word i wcisnąć razem CTRL+V, co spowoduje wklejenie obrazka. Następnie zapisujemy nasz obraz Plik -> zapisz jako.