Jak zostać administratorem?

Wiele osób wyraża chęć zostania administratorem. Posiadanie statusu Admina to jednak nie tylko same przyjemności, ale także dosyć poważne obowiązki. To na Administratorach w głównej mierze spoczywa zadanie pilnowania, aby na CZATerii panował ład i porządek - i aby nie dochodziło do takich sytuacji jak: przeklinanie przez CZATerian, floodowanie (zaśmiecanie kanału), obrażanie innych, wzniecanie konfliktów itd.

Kandydaci na administratorów muszą:

# mieć powyżej 21 lat. 

# posiadać założone konto w serwisie bezpłatnych lub płatnych kont pocztowych INTERIA.PL;

# mieć staż w czatowaniu minimum 4 miesiące i często przebywać na CZATerii. Nie chodzi nam jednak o samo "przebywanie" na czacie. Nie są potrzebni Admini, którzy prowadzą jedynie prywatne konwersacje na PRIVie, i nie interesują się tym, co się dzieje na "ogólnym". Szukamy osób, które potrafią "rozkręcić" swój pokój, są aktywne, rozmawiają z innymi na ogólnym. (Preferujemy kandydatów, którzy przebywają na CZATerii regularnie, i potrafią określić w jakich godzinach zawsze można je spotkać na czacie);

# posiadać dostęp do Internetu poprzez stałe łącze.

# znać CZATerię od podszewki oraz być na bieżąco z wszelkimi sprawami związanymi z CZATerią (kandydaci powinni pomagać początkującym, i dzielić się z nimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania czatu, typu: zahasłowanie swojego nicka, rozmowy na PRIVie, kolorowy tekst, dodawanie gifów itd). Bardzo dobra znajomość obsługi komputera będzie dodatkowym atutem;

# cechować się kulturą wypowiedzi oraz dojrzałością psychiczną, cierpliwością oraz odpowiedzialnością, dawać przykład swoim dobrym zachowaniem - cieszyć się dobrą opinią i zaufaniem CZATerian;

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

# imię i nazwisko;

# miejsce zamieszkania;

# wiek;

# kontaktowy adres e-mail;

# nicki pod jakimi logujesz się na CZATerii;

# Twój staż w czatowaniu;

# pokoje w jakich przebywasz;

# godziny przebywania na CZATerii;

# Twoje zdjęcie, w formacje jpg

# odpowiedź i krótkie uzasadnienie na pytania: "Dlaczego jestem dobrym kandydatem na Administratora?", "Dlaczego chciałbym zostać Administratorem?", "Co chciałbym zmienić w CZATerii?", "W jaki sposób staram się załagadzać konflikty na czacie?";

# Następujące zdania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009169, NIP 6772118727, REGON 357054315.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@firma.interia.pl oraz listowanie na adres: Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków – z dopiskiem „dane osobowe”.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu oceny zgłoszonej kandydatury oraz weryfikacji do pełnienia funkcji administratora w serwisie Czateria. Zgoda jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnej chwili, cofnięcie zgody oznacza rezygnację z ubiegania się o pełnienie funkcji administratora w serwisie Czateria. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Ponadto masz prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Masz też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Podania, które nie będą zawierały wszystkich w/w elementów (np. bez zdjęcia) będą ignorowane.

Kandydaci na administratorów są przez dłuższy czas poddawani obserwacji w celu stwierdzenia, czy są odpowiednimi osobami na to stanowisko, i czy posiadają do tego predyspozycje. Jeżeli chcielibyście zostać Administratorem i mieć czerwony kolor tylko po to aby zrobić wrażenie na innych, lub mieć "poczucie" władzy nad zwykłymi CZATerianami, to nie jesteście odpowiednią osobą na to stanowisko. Dlatego przemyślcie dobrze swoją kandydaturę, zanim wyślecie podanie.

Pragniemy zaznaczyć, iż spełnienie wszystkich powyższych warunków NIE GWARANTUJE otrzymania praw administratorskich. Decydujący wpływ na wybór Administratora mają subiektywne oceny członków Zespołu CZATerii. 

Zespół CZATerii ma prawo do odejścia od powyższych reguł bez podania przyczyny takiego działania.

Osoby, które napraszają się, błagają, obrażają się, męczą bądź szantażują innych administratorów o to by otrzymać prawa - z góry skazane są na niepowodzenie.

Zgłoszenie należy wysłać na adres czat@firma.interia.pl