Nie podawaj swoich danych

Nie podawaj ani na ogólnym ani w nicku informacji o charakterze osobistym takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, Facebook'a, GG, czy e-mail!

Bez względu na to czy dane te dotyczą Ciebie czy tym bardziej kogoś innego! Zdarza się, że ktoś podaje czyjś nr telefonu "dla żartu"... Administrator ma prawo usunąć z CZATa każdą osobę, która udostępnia wszystkim osobom takie informacje! Jeśli koniecznie chcesz przekazać komuś swoje namiary - zrób to na privie! Użytkownicy nie powinni również nakłaniać Administratorów do przekazywania im informacji poufnych na temat innych osób.