Klauzula informacyjna - ankieta

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z udziałem w badaniach

Administratorem Danych osobowych jest Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków (dalej: "My" / "Administrator" /" Interia.pl"). Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, w sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się na adres e-mail: iod@firma.interia.pl oraz listownie na adres: Interia.pl sp. z o.o., ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków.

 

Interia.pl prowadzi badania poprzez przeprowadzanie prywatnych rozmów z użytkownikami CZATerii.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Jeśli wziąłeś udział w badaniu polegającym na rozmowie przeprowadzonej za pomocą prywatnego czatu w usłudze CZATeria, to Twoje dane osobowe w postaci udzielonych odpowiedzi oraz adres IP będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania co pozwoli nam na poznanie Twoich preferencji oraz opinii na temat korzystania z produktów i usług administratora. Dzięki temu możemy ulepszać nasze usługi oraz produkty i lepiej dopasowywać je do użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych Twoja jest zgoda na udział w badaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Twoje dane będą również przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podane podstawy prawne:

·        zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapobieganiu oszustwom oraz dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników, którzy korzystają z naszych usług i produktów;

·        dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obronie przed roszczeniami i ich dochodzeniu. 

 

Obowiązek Podania Danych i Cofnięcie Zgody

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby wziąć udział w badaniu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnej chwili co oznacza rezygnację z udziału w badaniu.

 

Odbiorcy Danych

 

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi, w szczególności informatyczne lub doradcze.

 

Dane osobowe mogą być również ujawniane odbiorcom w przypadkach, gdy taki obowiązek administratora wynika z obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo zgodnie z tymi przepisami, np. organom ściągania.  

 

Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

 

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż 3 miesiące, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych lub zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. 

 

Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji o tym jak Interia.pl przetwarza Twoje dane znajdziesz w polityce prywatności.