Bądź bezpieczny w sieci!

  • Poczułeś się zagrożony?
  • Ktoś naruszył Twoje prawa?
  • Złożono Ci niechcianą propozycję o charakterze seksualnym?
  • Wysłano Ci nieodpowiednie zdjęcie?
  • Padłeś ofiarą wyłudzenia lub oszustwa? 

Zgromadź jak najwięcej danych o zdarzeniu, zapisz rozmowę (zrób screen) i zgłoś zajście na najbliższym komisariacie Policji w Twoim mieście.

Dowiedz się więcej o bezpiecznym czatowaniu.