Informacje o usługodawcy

Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300

Kontakt:

Tel.: +48 12 646 27 00

Fax: +48 12 646 27 10

e-mail: czat@firma.interia.pl

Adres do korespondencji:

Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Os. Teatralne 9a

31-946 Kraków

z dopiskiem "CZATeria"