Pomoc - Nie moge wejsc

Mozilla Firefox

Jeśli korzystasz z CZATerii za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox - nie stresuj się komunikatem o tym, że wtyczka Java jest niebezpieczna. Brak kompatybilności Javy z twoją wersją przeglądarki może powodować wyłączenie wtyczek i o tym również na swoich stronach informuje Mozilla.

Aktywuj wtyczkę i zaloguj się do pokoju!


Jeśli mimo wykonania powyższych czynności - Firefox nadal blokuje ci Javę, to wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom przeglądarkę i kliknij na przycisk Firefox w prawym górnym rogu

2. Z uruchomionego menu wybierz opcję Dodatki.

3. W oknie Dodatki przejdź do sekcji Wtyczki.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na plug-inie Javy i z menu kontaktowego wybierz opcję Włącz.