Pomoc - Kamerki

regulamin

* Warunkiem udostępnienia funkcjonalności umożliwiającej przekazywanie obrazu za pomocą kamerki internetowej jest wykupienie Usługi Płatnej zgodnie z zasadami określonymi w ustępach poniżej.

* Aktywacja funkcjonalności przekazu obrazu w Serwisie CZATeria jest usługą odpłatną.

* Aby aktywować funkcjonalność przekazu obrazu w Serwisie CZATeria należy:

a) posiadać NICK w Serwisie CZATeria,

b) wysłać SMS o treści czatav na numer 7271

c) po otrzymaniu zwrotnej wiadomości SMS wpisać otrzymany kod w odpowiednim polu w ustawieniach nicka w Serwisie CZATeria.

* Aktywacja funkcjonalności przekazu obrazu w Serwisie CZATeria obejmuje udostępnienie takiej funkcjonalności na czas określony, pod warunkiem:

a) posiadania NICKA w serwisie CZATeria,

b) udostępniania Serwisu CZATeria w Internecie przez INTERIA.PL,

c) unieważnienia kodu z uwagi na rażące nagminne naruszanie Regulaminu (blokada kamerki na okres 25 dni),

z zastrzeżeniem ustępu poniżej.

* Administrator Serwisu CZATeria zastrzega sobie prawo do zablokowania funkcjonalności przekazu obrazu w Serwisie CZATeria w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub regulaminu świadczenia usług przez INTERIA.PL w tym w szczególności:

a) wprowadzania do systemu INTERIA.PL, systemów innych Użytkowników oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich,

b) publikowania za pośrednictwem funkcjonalności przekazu obrazu w Serwisie CZATeria jakichkolwiek obrazów w sieci Internet o charakterze reklamowym, promocyjnym, pornograficznym na kanale ogólnym.

* W przypadkach opisanych powyżej, Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do zablokowania NICKA Użytkownika i jego numeru telefonu na okres 1 dnia, a otrzymany kod SMS będzie nieaktywny przez jeden dzień. Druga blokada NICKA Użytkownika i jego numeru telefonu spowoduje, że kod SMS nie będzie aktywny przez okres 3 dni, trzecia blokada NICKA Użytkownika i jego numeru telefonu spowoduje, że kod SMS nie będzie aktywny przez okres 25 dni.

* Trzecia blokada NICKA Użytkownika i jego numeru telefonu na okres 25 dni spowoduje, że kod SMS bezpowrotnie zostanie zablokowany. Po upływie tego okresu czasu, aby ponownie korzystać z kamerki, Użytkownik MUSI wykupić nowy kod SMS, który będzie aktywny dopiero po zakończeniu wcześniej nałożonej blokady.

* INTERIA.PL zastrzega, że w przypadku:

a) wysłania wiadomości SMS z zablokowanego numeru telefonu w trakcie trwania blokady nastąpi aktywacja nowego kodu aktywnego po upływie czasu blokady,

b) wprowadzenia nowego kodu SMS dla zablokowanego NICKA będzie on aktywny po upływie czas blokady.

JAKIEGO OBRAZU NIE WOLNO NADAWAĆ

Instalując kamerę decydujesz o tym, czy jej obraz będzie przekazywany wszystkim użytkownikom pokoju czy tylko osobom będącym u Ciebie na PRIV. W prywatnym oknie Ty sam decydujesz co i komu pokazać. Jeśli jednak chcesz udostępnić obraz wszystkim, musisz zastosować się do kilku obowiązujących na CZATerii zasad. Przestrzegając ich, nie narazisz się na interwencję Administratora, oraz co niejednokrotnie się z tym wiąże na usunięcie z pokoju (ban) lub na zablokowanie kamerki. Pamiętaj więc o tym, że:

*CZATeria nie jest tablicą ogłoszeń ani miejscem prywatnych reklam. W kamerkach NIE WOLNO:

1) reklamować stron WWW oraz produktów i usług, w szczególności usług o charakterze konkurencyjnym wobec CZATerii np. Skype,

2) prowadzić za pośrednictwem kamerek jakiejkolwiek działalności komercyjnej np. wystawiać rzeczy na sprzedaż, prowadzić naboru do pracy, itp.

3) przeprowadzać odpłatnych pokazów (show), np. w zamian za pieniądze, kod doładowujący, przedmioty materialne, itp.

4) oferować świadczenie usług seksualnych odpłatnie (np. sponsoring) jak również nieodpłatnie.

* Nie podawaj w obrazie kamerki informacji o charakterze osobistym takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer komunikatora internetowego, e-mail oraz hasła do kont pocztowych, bankowych oraz innych podobnego rodzaju informacji pozwalających zidentyfikować osobę. Bez względu na to czy dane te dotyczą Ciebie czy tym bardziej kogoś innego! Administrator ma prawo wyrzucić z CZATa osobę oraz zablokować jej kamerkę gdy udostępnia ona takie informacje! Jeśli chcesz przekazać komuś swoje namiary, zrób to na priv. Informacje tego rodzaju stanowią dane osobowe, których nieuprawnione ujawnienie może Cię narazić na poniesienie związanych z tym konsekwencji prawnych.

* Niedozwolone jest nadawanie TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące lub godzące w czyjś system wartości, poczucie estetyki i dobrego smaku, uczucia, a także uczucia religijne.

* W pokojach KATEGORII EROTYCZNEJ, za względu na ich specyfikę, dozwolone są obrazy nawiązujące do tematyki pokoju. Warunkiem jest zachowanie umiaru, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad społecznych i moralnych oraz zasad prawa. Niedopuszczalnymi są obrazy noszące znamiona pornografii (ekshibicjonizm, masturbacja, współżycie seksualne, obnażanie się, nadawanie filmów pornograficznych itp.) oraz zoofilii i pedofilii. Za nadawanie tego typu treści kamerka zostanie bez ostrzeżenia zablokowana.

* W pokojach innych niż z KATEGORII EROTYCZNEJ zabronione jest nadawanie jakichkolwiek treści o charakterze erotycznym w kamerkach udostępnionych publicznie. Prezentowanie w kamerce swojej bielizny (także kierowanie kamereki na dolne partie ciała, nawet w bieliźnie) - jest niedozwolone. Osoby nadające takie treści będą bez ostrzeżenia usuwane z pokoju, a w skrajnych wypadkach z całej CZATerii. Kamerki takich osób będą bezwzględnie blokowane.

* Logując się do kilku pokoi jednocześnie nie zapominaj, że różne pokoje rządzą się własnymi zasadami. Tak więc, niektóre obrazy w pokojach erotycznych będą inaczej odbierane niż w pokojach szkolnych, które objęte są szczególną ochroną i kontrolą Administratorów. Zastanów się więc jakie pokoje wybierasz i co prezentujesz w nich przed kamerką, aby nie być zaskoczonym jej blokadą. Pamiętaj, że przebywanie z kamerką jednocześnie na pokojach z kategorii EROTYCZNE oraz SZKOLNE lub w pokoju Nastolatki również nie jest akceptowane i zakończy się jej blokadą.

* Preferowany obraz z kamerki to przekaz online. Dopuszczalne jest umieszczanie zdjęć innych, niż przedstawiających wizerunek osoby, tak długo jak nie łamie ono żadnego z punktów regulaminu.

* Jeżeli widzisz, że obraz nadawany przez użytkownika łamie zasady tego regulaminu, poinformuj o tym dyżurującego Administratora lub zgłoś to pod adres: czat@firma.interia.pl

* Jeśli Twoja kamera została zablokowana i chcesz uzyskać więcej informacji na temat nałożonej kary, wypełnij szczegółowo formularz.

Wszystkie wymienione wyżej zakazy dotyczące prezentowanych treści są niedopuszczalne bez względu na to czy polegają na emitowaniu obrazu czy tez na nakładaniu określonych napisów zawierających takie treści.

UWAGA! OBRAZ, KTÓRY JEST PREZENTOWANY W KAMERACH NA CZATERII POCHODZI TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KAMER UŻYTKOWNIKÓW (CZATERIAN). SUGERUJEMY, ABY OBRAZ Z KAMER BYŁ OGLĄDANY WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE (ZE WZGLĘDU NA OBRAZ I TREŚĆ, JAKA MOŻE SIĘ POJAWIĆ W KAMERKACH).

INTERIA.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CHARAKTER I TREŚĆ PRZEKAZU, NADAWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW (JEST ON ZALEŻNY WYŁĄCZNIE OD UŻYTKOWNIKA, I TO UŻYTKOWNIK PONOSI ZA NIEGO PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ). REZERWUJEMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO REAGOWANIA I POWIADAMIANIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU NARUSZENIA PRAWA ORAZ DO MOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA Z CZATERII UŻYTKOWNIKA, KTÓRY ŁAMIE CZATYKIETĘ.